Fontány

Fontány sú konštruované pre prevádzku v interiéri a exteriéri a nevyžadujú stály prívod vody. Cirkuláciu zabezpečuje jedno, alebo viac čerpadiel.K niektorým typom fontán je možné inštalovať i osvetlenie ( ponuka na trhu v špecializovaných predajniach je bohatá). Fontány musia byť inštalované na stabilnom, pevnom podklade pri dodržaní všetkých predpísaných montážnych postupov. Pripojenie elektrického príslušenstva musí prevádzať oprávnená osoba na túto činnosť. Akýkoľvek neoprávnený zásah do elektroinštalácie je neprípustný a životu nebezpečný.

D 109
60.00€
Výška:  53 cmŠírka:   55 cmDĺžka:   55 cmHmotnosť:  25 kg..
F 18
250.00€
vyska 113 cmpriemer 70 cmhmotnost 116 kg..
F 19
270.00€
Vyska : 121 cmPriemer: 70 cmHmotnost: 133kg..
Fontána 1
255.00€
Výška: 140cmPriemer: 86cmVáha: 230kg..
Fontána 2
237.00€
Výška: 150cmPriemer: 86cmVáha: 230kg..
Fontána 3
245.00€
Výška: 150cmPriemer: 86cmVáha: 220kg..
Fontána 4
220.00€
Výška: 100cmPriemer: 80cmVáha: 100kg..
Fontána 5
87.00€
Výška: 100cmPriemer: 56cmVáha: 60kg..
Fontána 6
91.00€
Výška: 88 cmŠírka: 50 cmDĺžka: 46 cmVáha: 30 kg..
Fontána 7
80.00€
Výška: 88 cmŠírka: 50 cmDĺžka: 46 cmVáha: 30 kg..
Fontána 8
77.00€
Výška: 73cmŠírka: 50 cmDĺžka: 46 cmVáha: 25 kg..
Fontána 9
73.00€
Výška: 65cmŠírka: 50 cmDĺžka: 46 cmVáha: 20 kg..
Fontána 10
62.00€
Výška: 57 cmŠírka: 50 cmDĺžka: 46 cmVáha: 20 kg..
Fontána 11
58.00€
Výška: 50 cmŠírka: 50 cmDĺžka: 46 cmVáha: 15 kg..
Fontána 12
106.00€
Výška: 90 cmŠírka: 56 cmDĺžka: 60 cmVáha: 50kg..
60.00€
250.00€
270.00€
255.00€
237.00€
245.00€
220.00€
87.00€
91.00€
80.00€
77.00€
73.00€
62.00€
58.00€
106.00€
Zobrazenie 1 až 15 z 20 (2 Pages)