Fontány

Fontány sú konštruované pre prevádzku v interiéri a exteriéri a nevyžadujú stály prívod vody. Cirkuláciu zabezpečuje jedno, alebo viac čerpadiel.K niektorým typom fontán je možné inštalovať i osvetlenie ( ponuka na trhu v špecializovaných predajniach je bohatá). Fontány musia byť inštalované na stabilnom, pevnom podklade pri dodržaní všetkých predpísaných montážnych postupov. Pripojenie elektrického príslušenstva musí prevádzať oprávnená osoba na túto činnosť. Akýkoľvek neoprávnený zásah do elektroinštalácie je neprípustný a životu nebezpečný.

D 109
60.00€
Výška:  53 cmŠírka:   55 cmDĺžka:   55 cmHmotnosť:  25 kg..
F 18
250.00€
vyska 113 cmpriemer 70 cmhmotnost 116 kg..
F 19
270.00€
Vyska : 121 cmPriemer: 70 cmHmotnost: 133kg..
Fontána 1
255.00€
Výška: 140cmPriemer: 86cmVáha: 230kg..
Fontána 2
237.00€
Výška: 150cmPriemer: 86cmVáha: 230kg..
Fontána 3
245.00€
Výška: 150cmPriemer: 86cmVáha: 220kg..
Fontána 5
87.00€
Výška: 100cmPriemer: 56cmVáha: 60kg..
Fontána 6
91.00€
Výška: 88 cmŠírka: 50 cmDĺžka: 46 cmVáha: 30 kg..
Fontána 7
80.00€
Výška: 88 cmŠírka: 50 cmDĺžka: 46 cmVáha: 30 kg..
Fontána 8
77.00€
Výška: 73cmŠírka: 50 cmDĺžka: 46 cmVáha: 25 kg..
Fontána 12
106.00€
Výška: 90 cmŠírka: 56 cmDĺžka: 60 cmVáha: 50kg..
Fontána 13
432.00€
Výška: 225 cmPriemier: 125 cmVáha: 345 kg..
Fontána 14
511.00€
Výška: 220 cmPriemier: 125 cmVáha: 460 kg..
Fontána 15
505.00€
Výška: 220 cmPriemier: 125 cmVáha: 470 kg..
Fontána 16
498.00€
Výška: 210 cmPriemier: 125 cmVáha: 460 kg..
60.00€
250.00€
270.00€
255.00€
237.00€
245.00€
87.00€
91.00€
80.00€
77.00€
106.00€
432.00€
511.00€
505.00€
498.00€
Zobrazenie 1 až 15 z 16 (2 Pages)